Добре дошли на сайта на БЛВД ЕООД (www.spa.sensehotel.com)

Преди да започнете да използвате нашата уеб страница и интегрираната на нея платформа за продажба на продукти, моля да се запознаете с общите условия за ползване на уеб страницата и платформата.

Посочените по-долу дефиниции с главни букви имат следното значение, освен ако в текста не е посочено друго:

”Доставка” – физическото предаване с куриерска услуга/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги потребител.

”Предплащане с кредитна/дебитна карта” – начин на плащане, при който Потребителят предварително заплаща поръчаната от него стока/услуга.

”Продукти” – означава стоките, предлагани на настоящата електронна страница. Моля да имате предвид, че нашите стоки са ръчно изработени и уникални. С оглед ръчната изработка на продукта е възможно да има различие в цветовете, начина на разположение на украсата и други елементи спрямо снимката на продукта, която е налична на страницата ни. Ние вярваме, че именно уникалността придава допълнителна стойност на всеки продукт и има важна роля при вземането на решението за закупуването му.

”Потребител” – Потребител” означава всяко физическо лице, навършило 18 години, което използва страницата.

”Търговец” – „БЛВД ООД”, ЕИК 131336982

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Условиe за ползване на уеб страницата и платформата за продажба на стоки е приемане на общите условия на Търговеца. Общите условия са приложими от момента, в който отворите настоящата уеб страница и се прилагат по отношение на всички продукти, предлагани от Търговеца, включително когато закупувате съответния продукт по телефона. Чрез достъпа си и използването на уеб страницата по какъвто й да е начин, Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия и между Вас и Търговеца възникват договорни отношения. Поради това Ви препоръчваме внимателно да ги прочетете и в случай че не сте съгласни с тях, да преустановите незабавно използването на уеб страницата. В случай че имате въпроси относно Общите условия, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: online@sensehotel.com.
  2. Настоящата уеб-страница може да съдържа линкове към други уеб-страници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб-страници и порaди това Ви съветваме, когато използвате тези уеб-страници, да се запознаете с техните общи условия.
  3. Тази уеб страница и платформата за закупуване на продукти са за лична и нетърговска употреба. Без изричното писменно съгласие на Търговеца никой не може да закупува стоки с търговски цели. Цялото съдържание и информацията на тази уеб страница (включително цените), както и средствата за осигуряването им, са собственост на Търговеца.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. Закупуване на Продукти от уеб страницата може да се извършва само от лица, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. Потребителят потвърждава, че е дееспособен съгласно действащото българско законодателство и не са налице пречки да поема договорни  задължения.
 2. Потребителят носи пълна финансова отговорност за заплащането на цената на закупените Продукти и разходите, произтичащи от закупуването и доставката на предлаганите на уеб-страницата Продукти.
 3. Потребителят се задължава, че ще ползва настоящата уеб страница по начин съответстващ на Общите условия и действащото законодателство в Република България, и избягващ на каквито и да било противозаконни действия. Ако в резултат на използването на уеб страницата или закупуването на Продукти се причинят вреди на Търговеца, нейни служители, доставчици и/или партнъори отговорността за поправянето им е за сметка на Потребителя.
 4. Потребителят няма право да закупува Продукти под фалшиво или чуждо име. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателсто, Търговеца незабавно ще сезира компетентните органи.
 5. Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в потребителския си профил и при поръчването на Продукти.
 6. Търговеца полага грижата на добър търговец да осигури публикуване на актуална и вярна информация.Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля свържете се с нас незабавно.
 7. Търговецът непрекъснато преглежда Продуктите, които са налични на уеб страницата, така че спесификации или промени в дизайна са възможни по всяко време. Търговецът полaга грижата на добър търговец да обновяваме информацията на уеб-сайта, но даваната информация и спесификации са само за информация на Потребителя и могат да бъдат променени в последствие без уведомление.
 8. Потребителят няма право да препродава Продуктите.
 9. Търговецът гарантира, че Продуктите са нови, нямат дефекти и са ръчно произведени.

III. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ

 1. Търговецът не гарантира, че всички предлагани Продукти са налични към момента на поръчката. Офертите са валидни до изчерпване на количествата.
 2. Всяка поръчка е отделна транзакция. Ако желаете да поръчате повече от един Продукт, които да бъдат доставени заедно, моля проверете дали всички Продукти са добавени в кошницата, преди да я потвърдите. За съжаление не можем да консолидираме отделни поръчки в една.
 3. Търговецът предупреждава, че ако Потребителят не потвърди веднага избрания от него Продукт по начина описан по-долу за Търговеца не възниква договор за покупко-продажба, нито Търговецът Ви гарантира, че при последващо търсене този Продукт ще е наличен и ще имате възможност да го закупите.
 4. Всички поръчки са предмет на приемане от страна на Търговеца и на наличност. В случай, че продуктите са изчерпани Търговецът ще положи грижата на добър търговец да Ви информира в случай, че същите отново са налични. В случай на поръчка на продукти, чието количество е изчерпано, поръчката ще бъде автоматично анулирана. В случай, че поръчката се състои от продукти, които са налични и продукти, които са изчерпани, поръчката ще остана валидна за продуктите, които са налични.
 5. Потребителят може да направи поръчки, използвайки уеб страницата на Търговеца по следния начин:

5.1.Поръчка от регистрирани потребители

5.1.1. Влезте във Вашия профил.
5.1.2. Изберете съответния продукт.
5.1.3. Натиснете бутона „Сложи в количката”
5.1.4. В случай, че желаете да закупите и други Продукти моля изберете ги от съответното меню и повторете стъпки 2 и 3
5.1.5. Ако решите да махнете вече избран продукт от кошницата, можете да го направите като натиснете „изпразни кошницата” срещу съответния Продукт.
5.1.6. След като добавите всички избрани от Вас Продукти е необходимо да натиснете бутона „Плащане”
5.1.7. Изберете адреса на който желаете да Ви бъдат доставени поръчаните Продукти и натиснете „Продължи”.
5.1.8. Отбележете, че приемате Общите условия, Политиката за поверителност и Натиснете бутона „Продължи”.
5.1.9. Ако сте съгласни с информацията относно поръчаните Продукти моля натиснете бутона „Потвърди”. Ако сте попълнили правилно всички полета поръчката Ви е приета и ще получите е-маил за потвърждение. В рамките на 24 часа ще се свържем отново с Вас, за да потвърдим избраните Продукти и адреса за доставка

5.2. Поръчка от нерегистриран потребител:

5.2.1. Изберете съответния продукт.
5.2.2. Натиснете бутона „Сложи в количката”
5.2.3. В случай, че желаете да закупите и други Продукти моля изберете ги от съответното меню и повторете стъпки 2 и 3
5.2.4. Ако решите да махнете вече избран продукт от кошницата, можете да го направите като натиснете „изпразни кошницата” срещу съответния Продукт.
5.2.5. След като добавите всички избрани от Вас Продукти е необходимо да натиснете бутона „Плащане”
5.2.6. Изберете адреса на който желаете да Ви бъдат доставени поръчаните Продукти и натиснете „Продължи”.
5.2.7. Отбележете, че приемате Общите условия, Политиката за поверителност и Натиснете бутона „Продължи”.
5.2.8. Ако сте съгласни с информацията относно поръчаните Продукти моля натиснете бутона „Потвърди”. Ако сте попълнили правилно всички полета поръчката Ви е приета и ще получите е-маил за потвърждение. В рамките на 24 часа ще се свържем отново с Вас, за да потвърдим избраните Продукти и адреса за доставка.

IV. ЦЕНИ

 1. Посочените цени на Продуктите са в лева с включено ДДС и не включват цената за доставката, които ще бъдат посочени по време на извършване на поръчката.
 2. Цената за доставка е индивидуална и калкулирана преди плащане.

V. ДОСТАВКА

 1. Търговецът ще положи грижата на добър търговец да Ви изпрати поръчаните Продукти в срок от 2 до 7 работни дни от потвърждението на поръчката съгласно раздел III точка 5 по куриер. Ако желаете индивидуализация на поръчаните продукти, ще получите електронно съобщение за точния срок на доставката. Търговецът не носи отговорност за закъснени доставки, по причини, извън контрола на Търговеца включително но не само закъснения причинени от куриерската компания.
 2. Продуктите ще бъдат доставени на адреса за доставка, посочен от Потребителя. Търговецът не носи отговорност, ако посочения адрес е грешен и непълен. В случай, че са налице допълнителни разходи, те ще бъдат за сметка на Потребителя.
 3. Препоръчваме Ви, когато получавате Продуктите да проверите дали всички Продукти са доставени и са в добро състояние. В случай на липси или дефекти моля направете необходимото отбелязване в товарителницата.

VI. ВРЪЩАНЕ

 1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното.
 2. При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, като не се възстановява сумата за куриерската услуга.
 3. Рекламацията се предявява писмено, пред Търговеца, на следния електронен адрес: online@sensehotel.com.
 4. При предявяване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията.
 5. Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора в 14-дневен  срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя (или приемане на стоките от трето лице , което е подписало известието за доставка) с изключение на случаите по т. 7 от настоящите Общи условия. В този случай Потребителят покрива транспортните разходи по изпращането и връщането на стоките.  Потребителят е длъжен в същия срок  да върне на Търговеца стоките на посочен от Търговеца адрес. Търговецът не поема задължението сам да прибере стоките при упражнено право на отказ.
 6. При упражнено от Потребителя право на отказ от договора, съгласно условията на ал.6, и при спазване на изискванията на чл.50 от Закона за защита на потребителите, Търговецът възстановява всички суми получени от Потребителя получени от Потребителя включително и разходите за доставка в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на която Търговецът е уведомен за решението на потребителя да се откаже от Договора, съгласно чл.52 от Закона за защита на потребителите. Търговецът може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателства, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.
 7. Правото на отказ не може да бъде упражнено по отношение на на продуктите, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 8. В случай на отказ от страна на Потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез, то Потребителят следва да заплати всички такси, начислени от куриера за доставка и връщане на съответната стока.
 9. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между страните.
 10. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Неразделна част от Договора е Приложение №7 към чл.47 ал.4 към Закона за защита на потребителите (информация относно упражняване правото на отказ от Договора), публикувано на сайта на Търговеца. 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на Търговеца във връзка с поръчките, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на Търговеца.
 2. Потребителят се съгласява Търговеца да предоставя личните му данни на куриера, който ще извърши доставката. Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на поръчката.
 3. Потребителят се съгласява, че Търговецът може да събира информация, относно (1) името на домейна на хоум сървъра, електронни адреси, типа на компютъра и типа на уеб браузъра на посетителите на сайта, (2) електронните адреси на посетителите, които комуникират с Търговеца или сайтът чрез електронен адрес, (3) информация, осигурена със знанието на потребителя в онлайн форуми, регистрационни форми и проучвания (включително име, адрес, електронен адрес и друга информация, нужна за профила на потребителя), и (4) съвкупна и специфична за потребителите информация, отнасяща се до броя на посещенията на сайта.
 4. Търговецът се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя поръчки.
 5. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Търговецът като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.
 6. Търговецът е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато Търговецът е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице.
 7. Търговецът не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
 8. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от Търговецът,  включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др.,
 1. Търговецът ще информира своевременно Потребителите за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании, предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст “Отказ” на адрес: online@sensehotel.com.
 2. Търговецът може да постави “бисквитки”(cookies) на хард драйвърите на потребителите. Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях Търговецът може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките, в случай че има такива.
 3. Потребителят е съгласен Търговецът да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

VIII. РИСК И СОБСТВЕНОСТ

 1. Продуктите ще станат собственост на Потребителят след като му бъдат доставени и заплати изцяло тяхната цена.
 2. Рискът от погиване на Продуктите се прехвърля върху Потребителя в момента на доставката им.
 3. В случай на връщане на Продуктите, рискът преминава върху Търговеца в момента на доставката им на Търговеца.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от материалното право на Република България. Споровете ще бъдат разглеждани от компетентния съд.
 2. В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си.
 3. Търговецът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя Общите условия, като промените влизат в сила от момента на публикуването им и имат действие за в бъдеще. По отношение на резервации, които са направени преди публикуването на Общите условия, се прилагат Общите условия, които са били действащи към момента на извършването на резервацията. Поради това Ви съветваме да запазите копие от Общите условия, които сте приели, т.к. отношенията между Вас и Търговеца ще се уреждат по тези Общи условия. Промяната на общите условия има действие за резервации извършени след влизането в сила на съответната версия на общите условия. Търговецът ще уведоми потребителите за промяната в Общите условия по електронен път.

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата на която Вие или трето лице, различно от Превозвача и посочено от вас сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване)

и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите и/или да ни върнете обратно стоките на адрес: До офис на Еконт – гр. София, бул. Симеоновско шосе №166 вх.Б магазин Б3,  без неоправдано забавяне или във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичане на 14-дневния срок. Вие ще трябва да поемете преките разходи при връщане на стоката. Разходите се очаква да не надвишават приблизително 10 лева. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.